OFFICE BEARERS

team1

Ar.Raj Kunwar Nayak.

Chair Person, IIA Odisha
team1

Ar.Swapnadutta mohanty.

Vice Chair person, IIA Odisha
team1

Ar NIRMAL KUMAR BEHERA

Joint Hon. Secretary ,IIA Odisha
team1

AR.Kirti Yogadarshini.

Joint Hon. Secretary ,IIA Odisha
team1

Ar.Anshuman Ratha

Tresurer, IIA Odisha

Esecutive Committee

Ar.Nisith Ranjan Nnda

testimonial-thumb-1

IIA odisha

Ar.Jyoti Sankar Ray

testimonial-thumb-1

IIA Odisha

Ar.Ashish Kumar parida

testimonial-thumb-1

IIA odisha

AR.Laxmi Narayana Singh

testimonial-thumb-1

IIA Odisha

Ar.Rohit Sharma

testimonial-thumb-1

IIA odisha

Ar.Alok Ranjan Sahoo

testimonial-thumb-1

IIA Odisha

Ar.Bibhuti Bhusana Mohapatra.

testimonial-thumb-1

IIA Odisha

Ar.Gritikantha Dash

testimonial-thumb-1

IIA odisha

Ar.Bibhudutta Sahoo

testimonial-thumb-1

IIA Odisha

Ar.Rahul Swain

testimonial-thumb-1

IIA Odisha